Nguồn AC, có 2 relay output: K3MA-J-A2 100-240VAC

Danh mục: Omron
Mã Sản Phẩm :

Mã hàng:K3MA-J-A2 100-240VAC

 • Bộ chỉ thị số DIN 1/8 kích thước 48x96x112

 • Ngỏ vào tín hiệu áp DC, dòng DC.

 • Nguồn cấp 100-240VAC hoặc 24VDC/AC, công suất tiêu thụ 5W

 • Thời gian lấy mẩu 250ms (4 lần / giây)

 • Phương pháp biến đổi A/D tích phân kép

 • Chức năng “scale” cho phép hiển thị theo tỷ lệ đơn vị vật lý

 • Hiển thị bằng LED, màu xanh/đỏ có thể lựa chọn

 • Ngỏ ra relay được lựa tích hợp sản

 • Đạt tiêu chuẩn UL/CSA và dấu CE đạt độ kín tiêu chuẩn IEC IP66

 • Vỏ bọc bằng nhựa tổng hợp, nhiệt độ làm việc -10~550C

Mã hàng:K3MA-J-A2 100-240VAC

 • Bộ chỉ thị số DIN 1/8 kích thước 48x96x112

 • Ngỏ vào tín hiệu áp DC, dòng DC.

 • Nguồn cấp 100-240VAC hoặc 24VDC/AC, công suất tiêu thụ 5W

 • Thời gian lấy mẩu 250ms (4 lần / giây)

 • Phương pháp biến đổi A/D tích phân kép

 • Chức năng “scale” cho phép hiển thị theo tỷ lệ đơn vị vật lý

 • Hiển thị bằng LED, màu xanh/đỏ có thể lựa chọn

 • Ngỏ ra relay được lựa tích hợp sản

 • Đạt tiêu chuẩn UL/CSA và dấu CE đạt độ kín tiêu chuẩn IEC IP66

 • Vỏ bọc bằng nhựa tổng hợp, nhiệt độ làm việc -10~550C


Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com